dansk

»stole gennem 100 år«

Kunst i Slusen ART HVIDE SANDE fra den 3 okt. - 26. okt 2008

100 års markering af det første spadestik ved Hvide Sande

Fredag den 3. oktober kl. 13.00 er det præcis 100 år siden det første spadestik til Hvide Sande Havn blev taget. Vandbygningsvæsnets rapporter fra 1908 gengiver det nøjagtige tidspunkt for det som blev Hvide Sande. 100 året markeres ved en udstilling i slusens manøvregang af danske arkitekttegnede stole gennem 100 år.

Udstillingen er gratis og dagligt åbnet for besøgende hver dag fra kl. 13.00 til kl. 17.00 til og med søndag den 26. oktober .

Fernisering fredag den 3. oktober kl. 13.00

Godt besøgt
Udstillingen har på den 11. udstillingsdag haft mere end 2.100 besøgende, arrangørerne har derfor valgt at udvide udstillingen til og med søndag den 26. oktober.

Programmet ”Hvad er det værd” på DR bringer indslag
Den utraditionelle stoleudstilling har også vakt Danmarks Radios interesse, og de bringer således et indslag i programmet ”Hvad er det værd” onsdag den 22. oktober kl. 19.30.

Se billeder fra udstillingen her

Kunst i Slusen - Art Hvide Sande

Kunst i Slusen - Art Hvide Sande

Kunst i Slusen - Art Hvide Sande

Kunst i Slusen - Art Hvide Sande

Det er Ole Høstbo, indehaver af Dansk Møbelkunst i København, som arrangerer udstillingen i samarbejde med Hvide Sande Sluse og Holmsland Klit Turistforening. ”Den 120 meter lange og knap fire meter bredde manøvregang er oplagt til at gengive 100 års dansk møbelkunst”; fortæller Ole Høstbo. På udstillingen vises stole af internationale anerkendte arkitekter som Arne Jacobsen, Finn Juhl, Børge Mogensen, Poul Kjærholm, Verner Panton og Hans J Wegner.

Dansk Møbelkunst er et galleri med førsteklasses møbeldesign, med speciale i Skandinavisk møbeldesign fra 1920 til 1975, med særlig fokus på klassisk Dansk møbeldesign.
Dansk Møbelkunst har gallerier i København og Paris, se mere på www.dmk.dk

Billedgalleri af hvide sande

det første hvide sande

Hvide Sande har for nylig fejret 75 året for bysamfundets begyndelse, men navnet ”Hvide Sande” var landskendt længe før de første træhuse blev opført på det bare sand i 1931. I 2008 er det 100 år siden, det første ”spadestik” til det, vi nu kender som Hvide Sande, blev taget.

Vandbygningsvæsnets rapporter er præget af nøjagtighed, og derfor kan vi sætte både dato og klokkeslæt på: ”Den 3. oktober 1908 kl. 1 e.M.” satte sandpumperen ”Sandormen” sugerøret i fjordbredden ved Nørbys Hage lidt sydøst for de høje Troldbjergklitter.

Hensigten var at åbne Ringkøbing Fjord nogenlunde midt på klittangen med en 26 meter bred og 2,5 meter dyb kanal for at skaffe bedre og mere stabile afløbsforhold. Valget var naturligt faldet på dette sted, fordi afstanden mellem fjord og hav her var mindst, nemlig kun ca. 900 meter og der var hverken bebyggelse eller agerland at forsynde sig på. Der var kun klit og klithede på dette smalle sted. Forhistorien er kort fortalt, at fjordens afløbsforhold efterhånden var blevet helt utilfredsstillende.

Hvis man vil være på "gerningsstedet" på 100 årsdagen for Hvide Sande projektets begyndelse, skal man stille sig ved rækværket på afvandingsslusen med ansigtet mod øst ved den 4. sluseport, regnet fra sydsiden. Så kan man ikke komme det nærmere. Her var fjordkysten, hvor sandpumpeskibet "Sandormen" af Vandbygningsvæsnet omdøbt til "Frem", den 3. oktober 1908 kl. 13.00 ifølge deres rapport begyndte arbejdet med at suge sig frem til havkysten.
Fra Holger Ejby Villadsens artikel ”Det første spadestik ved Hvide Sande” fra Ywl o æ Kle´t 2007

Velkommen til udstilling i Slusens Manøvregang!

Hvide Sande Sluse er en del af Kystdirektoratet, Kystdirektoratet er statens kyst- og havneenhed i Danmark.
Kystdirektoratets mange forskellige opgaver omfatter varetagelse af myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse (kystsikring), havne og statens højhedsret
over søterritoriet, rådgivning af transportministeren, samt projektering, analyser, anlæg og drift indenfor kystbeskyttelses- og havneområdet
se mere på www.kyst.dk.

Hvide Sande Sluse

Efter et mislykket forsøg 1911-15 på at skabe en kanal mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet lykkedes det endelig i 1931 at åbne en stabil kanal med tilhørende afvandingssluse og kammersluse.

Afvandingsslusen har 14 sluseporte. Den maksimale vandgennemstrømning i slusen er ca. 1600 m³/sek. Slusen opereres således, at der lukkes vand både ud og ind af Ringkøbing Fjord. Herved kan der opretholdes nogen saltholdighed i fjorden.

Afvandingsslusen er ikke tilgængeligt for offentligheden udover de 14 dage i forbindelse med Kunst udstillingen.

Kilde: Kystdirektoratet